Lalai

10:00 AM 0

Manusia, Lemah akan nafsunya Luput akan dosa Terjebak dalam lara, lupa aksara-Nya Ke(k)akuan watak utamanya Buta rasa, lala...

Powered by Blogger.